truyện hành động

  1. B

    Con Mèo Ma

    CÂU TRUYỆN CON MÈO MA + Hồi thứ nhất : 2 cái xác bí ẩn Truyện kể về 1 gia đình có 3 người đó là ông Hoàng bà Phượng và người con trai là Trọng . Vào ngày hôm đó sau khi nghe tin con trai của mình đã đậu đại học ông Hoàng vô cùng vui mừng, nên đã rủ mấy người bạn già của mình đi nhậu để ăn mừng...

Liên Kết

Top Bottom