Cô gái tìm lại xác của mình

Aloalo

Ma Tập Sự
25/5/18
1
1
36
Hôm nọ, khi gia đình đang quây quần thì một đứa em họ của tôi đòi người lớn kể truyện ma cho nghe. Tính tôi sợ ma nhưng lại rất tò mò, nên tôi đi bảo người lớn kể ngay. Ban đầu thì mọi người toàn kể truyện ma xàm xàm chả có gì là đáng sợ. Đến khi tôi đi hỏi ông thì không hiểu sao ông rất tức giận, quát tôi:
"Ma cỏ không phải để đùa đi về ngủ nhanh."
Bình thường ông thương tôi nhất vậy mà hôm nay lại xưng mày tao, tôi lại càng tò mò. Đến khoảng hơn một tuần sau thì ông mới gọi tui lại, nói:
"Thôi được rồi nế muốn thì ông kể cho chuyện khi ông còn trẻ"
Tôi thấy ông cũng như các ông bà lão bình thường khác ai mà ngờ ông lại từng gặp ma thật(dù sao cũng nên tin một lần)
" Lúc ông còn trẻ, trước khi quen với bà. Thì có cô gái tên là Thanh quen ông. Nếu không phải âm dương ngăn cách thì đó có lẽ sẽ là bà của con."
 

Trung xì po

Ma Tập Sự
16/6/18
2
1
29
Hôm nọ, khi gia đình đang quây quần thì một đứa em họ của tôi đòi người lớn kể truyện ma cho nghe. Tính tôi sợ ma nhưng lại rất tò mò, nên tôi đi bảo người lớn kể ngay. Ban đầu thì mọi người toàn kể truyện ma xàm xàm chả có gì là đáng sợ. Đến khi tôi đi hỏi ông thì không hiểu sao ông rất tức giận, quát tôi:
"Ma cỏ không phải để đùa đi về ngủ nhanh."
Bình thường ông thương tôi nhất vậy mà hôm nay lại xưng mày tao, tôi lại càng tò mò. Đến khoảng hơn một tuần sau thì ông mới gọi tui lại, nói:
"Thôi được rồi nế muốn thì ông kể cho chuyện khi ông còn trẻ"
Tôi thấy ông cũng như các ông bà lão bình thường khác ai mà ngờ ông lại từng gặp ma thật(dù sao cũng nên tin một lần)
" Lúc ông còn trẻ, trước khi quen với bà. Thì có cô gái tên là Thanh quen ông. Nếu không phải âm dương ngăn cách thì đó có lẽ sẽ là bà của con."
Còn nửa à
 
Top Bottom