hỏi về vấn đề linh hồn

ma vuong anime

Ma Tập Sự
31/8/18
1
1
33
cho mjk hỏi mấy bạn có khả năng tâm linh cao một câu , nếu một linh hồn bị thiên lôi đánh thì sẽ bị hồn phi phách tán, mà lôi và điện thì khá giống nhau, vậy nếu một cơ thể bị điện giật chết thì linh hồn cơ thể đó có còn tồn tại không hay cũng bị hồn phi phách tán.
 

Người quên khăn

Ma Tập Sự
2/7/19
1
1
25
Nếu bạn tạo ra dòng điện đủ mạnh như sấm set thì có thể.nhưng hiện tại đường dây có công suất lớn nhất chỉ đạt 500kv trong khi sấm set tạo ra dòng điện hàng triệu kv
 

Liên Kết

Top Bottom