mỗi ngày, Trạm Y tế xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long có khoảng 100 bệnh nhân đến thăm khám liên quan đến thuốc lá

dancingjuices

Ma Tập Sự
18/3/23
8
1
26
Chính vì vậy, khi thực hiện “Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá”, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã chú trọng đến việc phát huy vai trò của cán bộ của Trạm y tế xã, phường, thôn, bon. Họ là những người thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và những lời khuyên của họ đưa ra dễ dàng được người dân chấp nhận.
Xem các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá 0971.829.269 - Dancing Juices: VAPTIO Avocado Baby 22W Pod Kit

Mỗi ngày, Trạm Y tế xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long có khoảng 100 bệnh nhân đến thăm khám và nhận thuốc. Để triển khai “Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá”, Trạm đã cử cán bộ tham gia tập huấn đồng thời gắn các bảng “cấm hút thuốc”, áp phích ở những nơi dễ nhìn thấy nhất.
Xem các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá 0971.829.269 - Dancing Juices: ASPIRE Favostix 30w

Đội ngũ cán bộ y tế của Trạm cũng đã tích cực trong việc sử dụng kiến thức về tác hại của thuốc lá tới sức khoẻ để cung cấp, khuyến khích cộng đồng tham gia phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, đội ngũ cán bộ y tế tư vấn cho người bệnh về tác hại thuốc lá, động viên thường xuyên những người chưa muốn bỏ thuốc và hỗ trợ tư vấn cho những người đã sẵn sàng bỏ thuốc.
Xem các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá 0971.829.269 - Dancing Juices: RINCOE Jellybox W
 

Liên Kết

Top Bottom